Kiedy ryczałt będzie bardziej opłacalny niż powszechny system podatkowy?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rozliczanie ryczałtem, mają możliwość skorzystania z dodatkowej ulgi podatkowej przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, która nie przysługuje w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych. Zwolnienie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą określonej kwoty. Jeśli tak się stanie, ryczałt się opłaci, bo przedsiębiorcy nie będą musieli płacić żadnych podatków.

Jest to również dobre rozwiązanie dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, ale nie posiadają wystarczających środków finansowych, które pozwoliłyby im na dokładne wyliczenie i przewidzenie przyszłych kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Decydując się na rozliczanie na zasadach uproszczonych, przedsiębiorca może ograniczyć swoje obowiązki podatkowe, dzięki czemu będzie mógł założyć własną firmę przy minimalnych nakładach finansowych.

Ryczałt jest również opłacalny w sytuacji, gdy przedsiębiorcy wykorzystują w swojej działalności gospodarczej produkty lub usługi objęte zerową stawką VAT, gdyż nie będą mogli uwzględnić takich zakupów w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od tego, czy rozliczają się na zasadach ogólnych czy uproszczonych.

Stawki ryczałtu

Przedsiębiorca może zdecydować się na stosowanie ryczałtu dla celów podatkowych, jeżeli spełnia wszystkie wymogi określone w Ordynacji podatkowej.

Ryczałt ma charakter fakultatywny, tzn. przedsiębiorca nie ma obowiązku z niego korzystać. Warto pamiętać, że podatek płacony metodą ryczałtu nie zwalnia z podatku VAT i akcyzy.

Ryczałt obliczany jest według różnych stawek dla różnych źródeł przychodów:

 • ryczałt w wysokości 2% – dla przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy;
 • ryczałt w wysokości 3% – dla przychodów z gastronomii (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%), usług handlowych, usług związanych z produkcją zwierzęcą oraz z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • ryczałt w wysokości 5,5% – dla przychodów z robót budowlanych, działalności wytwórczej
 • ryczałt w wysokości 8,5% – dla przychodów z tytułu: wynagrodzenia prowizyjnego, działalności usługowej (w tym przychody z działalności gastronomicznej, w której sprzedaż alkoholu przekracza 1,5%);
 • ryczałt 8,5% dla przychodów do 100.000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100.000 zł: z wynajmu nieruchomości, aut, innych środków transportu;
 • ryczałt w wysokości 10% – dla przychodów z usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • ryczałt w wysokości 12% – dla przychodów z: usług dot. wydawania pakietów gier komputerowych, oprogramowania, usług związanych z doradztwem w zakresie kupna sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania, zarządzania siecią;
 • ryczałt w wysokości 14% – dla przychodów z: usług opieki zdrowotnej, usług architektonicznych, inżynierskich;
 • ryczałt w wysokości 15% – dla przychodów z: usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, parkingowych, usług związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, reklamowych oraz badania rynku i opinii publicznej;
 • ryczałt w wysokości 17% dla przychodów osiąganych przez przedstawicieli wolnych zawodów.

Zalety ryczałtu

Dla przedsiębiorców podatek liniowy to szansa na oszczędność czasu i pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że tzw. PIT-28L ma szereg zalet w stosunku do tradycyjnego podatku dochodowego, o których każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim zdecyduje się na ryczałt.

Do najważniejszych zalet tego rozwiązania należą:

 • możliwość skorzystania z opcji tylko w przypadku pozytywnego wyniku. Warto pamiętać, że w przypadku podatku liniowego możesz go wybrać tylko wtedy, gdy Twoje przychody przewyższają koszty;
 • możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że nie musisz prowadzić ewidencji przychodów i kosztów za pomocą programu komputerowego lub innych środków elektronicznych;
 • niższa stawka podatkowa niż w przypadku tradycyjnego podatku dochodowego – od 2% do 20%;
 • uproszczone rozliczenia z Urzędem Skarbowym – zamiast składania raz w roku deklaracji PIT (dla tradycyjnego podatku dochodowego) wymagane jest składanie kwartalnych raportów o obrotach z tytułu VAT i podatku potrąconego u źródła;
 • odliczanie wszelkich kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym składek na ubezpieczenie społeczne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *