Podatek od nieruchomości 2023 – nowe stawki. Ile wynosi i kto musi go płacić?

To, że płacić trzeba – wszyscy wiemy. Jednak stawki podatku od nieruchomości ulegają zmianom. Co i dlaczego się zmieniło w tej kwestii w ostatnim czasie? Przyjrzyjmy się.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to podatek, który pobierany jest przez gminy od właścicieli nieruchomości. Podatek ten ma charakter lokalny, czyli wysokość stawek podatku ustalana jest przez władze samorządowe na terenie danego obszaru.

Co obejmuje podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obejmuje wiele rodzajów nieruchomości, takich jak grunty, budynki mieszkalne i niemieszkalne, lokale użytkowe, obiekty produkcyjne, magazyny, garaże, oraz inne obiekty stanowiące własność prywatną lub spółdzielczą własność mieszkaniową.

Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od wartości nieruchomości, jak również od uchwalonych stawek podatkowych przez radę gminy. W Polsce, podatek od nieruchomości pobierany jest zazwyczaj w dwóch ratach w ciągu roku, w czerwcu i we wrześniu.

Podatek od nieruchomości – dochód dla gminy

Podatek od nieruchomości jest ważnym źródłem dochodów dla gmin i służy do finansowania zadań publicznych takich jak utrzymanie dróg i ulic, oświetlenia publicznego, utrzymanie parków i terenów zielonych, a także do finansowania inwestycji publicznych, takich jak budowa i modernizacja szkół, przedszkoli, hal sportowych czy drogowej infrastruktury.

Podatek od nieruchomości 2023 – nowe stawki

Kilka słów na temat aktualnych wysokości stawek podatkowych. W 2023 roku za budynki mieszkalne zapłacimy nie więcej niż 1 zł za metr. To wzrost o 11 gr w stosunku do stawki z 2022 roku – która i tak była wyższa niż w poprzednich latach. Dodatkowo podatki od budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą przekroczyć 28,78 zł za metr.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości muszą płacić osoby, które są właścicielami nieruchomości, na których pobiera się ten podatek. Właścicielem nieruchomości może być osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na przykład spółdzielnia mieszkaniowa.

Podatek od nieruchomości obejmuje wiele rodzajów nieruchomości, takich jak grunty, budynki mieszkalne i niemieszkalne, lokale użytkowe, obiekty produkcyjne, magazyny, garaże oraz inne obiekty stanowiące własność prywatną lub spółdzielczą własność mieszkaniową.

W przypadku nieruchomości współwłasnościowych, np. budynków mieszkalnych, obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spoczywa na każdym ze współwłaścicieli w proporcjach określonych w umowie, jeśli takowa istnieje. Jeśli natomiast umowa nie określa proporcji, to każdy z właścicieli jest zobowiązany zapłacić podatek w równych częściach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *