Ulga podatkowa na dzieci w 2022 r.

Wiesz, jak ważne jest posiadanie dachu nad głową przy zakładaniu rodziny. Ale wiesz też, że wydatki, zwłaszcza na opiekę nad dziećmi, mogą się sumować. Ulga podatkowa na dzieci ułatwia to zadanie, dając rodzinom co roku kilka tysięcy złotych nieopodatkowanych środków na pokrycie tych wydatków.

Ulga podatkowa na dzieci (w skrócie: ulga prorodzinna) to realna szansa na obniżenie wysokości podatków płaconych w 2022 roku. Jest ona szczególnie ważna dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ale korzysta z niej również większość polskich gospodarstw domowych. Aby zrozumieć, ile będzie Cię to kosztować, dowiedz się, czym dokładnie jest ulga podatkowa na dziecko i jak działa zależność między ulgą rodzinną a dochodami polskich rodzin.

Co to jest ulga podatkowa na dziecko?

Ulga podatkowa na dzieci została wprowadzona w 2007 r., a jej celem jest zapewnienie ulgi podatkowej rodzicom i opiekunom dzieci. W tym artykule dowiesz się szczegółowo, kto jest uprawniony do skorzystania z tej ulgi i ile wynosi odliczenie w różnych okolicznościach. Ulga podatkowa na dziecko to ulga podatkowa dostępna dla rodziców posiadających dzieci. Możesz ją uzyskać, jeśli masz co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 18 lat mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym. Wysokość zwolnienia na rok 2022 przysługującego rodzicom posiadającym choćby jedno dziecko jest ustalana w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Komu przysługuje ulga na dziecko? 

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni dziecka, jeśli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzice zastępczy, którzy składają roczne rozliczenie PIT-36 lub PIT-37.

Kiedy przysługuje ulga na dziecko? Do jakiego wieku przysługuje ulga na dziecko?

Zasadniczo ulga podatkowa na dziecko przysługuje dzieciom poniżej 18 roku życia. Ulgę można zastosować także do dzieci starszych, jeśli te jeszcze się uczą i ich dochód nie przekracza 3089 zł (nie wliczamy renty rodzinnej).

Ulga przysługuje także na dzieci niepełnosprawne, które pobierają dodatek pielęgnacyjny lub rentę. 

Ile wynosi ulga na dziecko?

Ile wynosi ulga podatkowa na dziecko? Jest ona różna w zależności od liczby posiadanych dzieci. Na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł ulgi miesięcznie, na drugie dziecko 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł ulgi miesięcznie, na wszystkie kolejne dzieci 225 zł ulgi miesięcznie. Kwoty ulgi prorodzinnej dla dzieci niepełnosprawnych przedstawiają się tak samo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *